Student als Partner (SaP)_

Definitie SaP-activiteit: 
Een activiteit waarbij de student zich ontwikkelt door een bijdrage te leveren aan de organisatie of inhoud van evenementen, commissies of projecten van de HAN of een educatieve partner.


Binnen het gezamenlijk curriculum is het van belang dat studenten leren participeren en bijdragen aan co-creatie met anderen om het onderwijs binnen de opleiding of opleidingsscholen te verbeteren. Dat kan op verschillende niveaus en  oor middel van verschillende type activiteiten. Zo kun je als student enquêtes organiseren om de mening van studenten te peilen, bijdragen aan evenementen of participeren binnen projecten en commissies of kenniskringen. Een student kan dus met SaP-activiteiten aantonen dat ze actief bijdragen aan de verbetering van het leerklimaat voor studenten en/of leerlingen binnen de HAN Pabo of opleidingsbesturen. SaP-activiteiten kunnen dus niet benut worden voor de hand- en spandiensten binnen de HAN Pabo of een organisatie waar we mee samenwerken.


Vrije SaP-activiteit

Om de keuzemogelijkheden uit te breiden wat betreft het behalen van de SaP-punten is er nu ook de mogelijkheid om vrije SaP-activiteiten in te zetten. De student kan zelf activiteiten aandragen die hij of zij vindt voldoen aan de definitie van een SaP-activiteit. Dit kunnen kleinere activiteiten zijn, die samen de waarde vertegenwoordigen van minimaal 1 SaP-punt (dat wil zeggen 10 uur) en maximaal 2 SaP-punten (20 uur). De student vult na het volgen van de activiteiten het 'beoordelingsformulier vrije SaP-activiteit' in en stuurt dit op naar zijn studiecoach. De studiecoach beoordeelt de aanvraag en accordeert het in de activiteitenkalender.

Meer informatie over de vrije SaP-activiteiten en de eisen daarnaan vind je op #OO via deze link